อีสาน-ทนายความ-โลโก้-นิว-ขาว

พิธีแต่งงานในประเทศไทย

พิธีแต่งงานในประเทศไทย

พิธีแต่งงานในประเทศไทย

พิธีแต่งงานในประเทศไทย. การนำทางการแต่งงานจดทะเบียนกับไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย โดยทนายความอีสาน The Expats Choice

ชาวต่างชาติและชาวต่างชาติที่พิจารณาพิธีแต่งงานในประเทศไทยมักจะพบกับแนวคิดของพิธีแต่งงานที่แตกต่างกันสองแบบในประเทศไทย: การแต่งงานที่จดทะเบียนและพิธีหมู่บ้านที่ไม่ได้จดทะเบียน การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายและอนาคตร่วมกัน

พิธีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ณ อำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ): ความถูกต้องตามกฎหมายและการยอมรับ

 • พิธีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยเป็นการแต่งงานที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (CCC) มาตรา 1457 [ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (CCC) มาตรา 1457]
 • ดำเนินการที่ที่ว่าการอำเภอ (อำเภอ) โดยมีเจ้าพนักงานผู้ทรงคุณวุฒิปัจจุบัน
 • ต้องใช้เอกสารเฉพาะ รวมถึงใบรับรองถิ่นที่อยู่ เอกสารยืนยันสถานะโสดของสถานทูต และความยินยอมของผู้ปกครองหากอายุต่ำกว่า 20 ปี
 • สร้างภาระผูกพันและสิทธิที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน มรดก และการสนับสนุนคู่สมรส
 • ได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถยื่นขอวีซ่า และสวัสดิการคู่สมรสได้

พิธีแต่งงานหมู่บ้านในประเทศไทย (พิธีหมู่บ้าน) (ตามบุญขวัญ) ความสำคัญทางวัฒนธรรมไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

 • พิธีตามประเพณีที่จัดขึ้นโดยผู้ใหญ่บ้านหรือพระภิกษุ
 • มีความหมายทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญ เป็นพรแก่การอยู่ร่วมกันของคู่รัก
 • ไม่ถือเป็นการสมรสตามกฎหมายไทย (ซีซีซี มาตรา 1457)
 • ไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน มรดก หรือการสนับสนุนคู่สมรส

ข้อดีและข้อเสีย: พิธีสมรสแบบจดทะเบียนกับแบบไม่จดทะเบียนในประเทศไทย

จดทะเบียนสมรส

 • ประโยชน์: สหภาพที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมาย สิทธิและข้อผูกพันที่ชัดเจน ผลประโยชน์ของคู่สมรส และการสนับสนุนด้านวีซ่า
 • ข้อเสีย: ต้องใช้เอกสารและขั้นตอนอย่างเป็นทางการ อาจทำให้เกิดทางกฎหมายที่ซับซ้อนได้

การแต่งงานแบบไม่จดทะเบียน (พิธีหมู่บ้าน)

 • ประโยชน์: พิธีสำคัญทางวัฒนธรรมที่อาจลดต้นทุนได้
 • ข้อเสีย: ไม่มีการยอมรับทางกฎหมาย สิทธิทางการเงินและมรดกที่เปราะบาง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับวีซ่า

ความสำคัญของสัญญาก่อนสมรส

ไม่ว่าจะเลือกพิธีใดก็ตาม ขอแนะนำให้ทำสัญญาก่อนสมรสที่ร่างโดยทนายความอีสานผู้มีประสบการณ์ ข้อตกลงนี้:

 • สรุปการแบ่งทรัพย์สินและหนี้สินในกรณีหย่าร้าง
 • ปกป้องผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคล โดยเฉพาะคู่รักที่มีทรัพย์สินก่อนสมรส
 • ให้ความชัดเจนและลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่นี่

สัญญาก่อนสมรสในประเทศไทย – รับ Prenup ไทย (isaanlawyers.com)

บทสรุป

แม้ว่าพิธีแต่งงานทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีความสำคัญในประเทศไทย มีเพียงการแต่งงานที่จดทะเบียนเท่านั้นที่ให้การคุ้มครองและการรับรองทางกฎหมาย ชาวต่างชาติและชาวต่างชาติควรพิจารณาความต้องการและลำดับความสำคัญอย่างรอบคอบเมื่อตัดสินใจเลือกพิธี การปรึกษากับทนายความเกี่ยวกับกฎหมายและการร่างสัญญาก่อนสมรสเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องอนาคตของคุณและรับประกันชีวิตแต่งงานที่ราบรื่นในประเทศไทย

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

 • การแต่งงานของคนเพศเดียวกันยังไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติควรปรึกษาสถานทูตหรือสถานกงสุลเพื่อขอข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งงานในประเทศไทย

ทนายความอีสาน บริการแต่งงานและจัดงานแต่งงาน

ที่อีสาน ลอว์เยอร์ส เราสามารถจัดงานแต่งงานแบบไทยที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในกรุงเทพฯ และโคราช ผ่านทางที่ปรึกษาและพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของเรา

เราไม่ได้ดำเนินการในพัทยาหรือเกาะใด ๆ ของไทย

ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษา โดยเราสามารถจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น หนังสือรับรองสถานภาพโสดที่ต้องกรอกด้วยตนเอง พร้อมแปลเอกสารและรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ มฟล. จัดงานและร่วมงานแต่งที่สำนักงานเขตในงานแต่งงาน วันแต่งงานเพื่อให้แน่ใจว่าวันแต่งงานมีความสุขและราบรื่น

ติดต่อเรา – ทนายความอีสาน – ทนายความและทนายความในประเทศไทย

www.isaanlawyers.com

[email protected]

0844715775

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมายที่ทนายความอีสานสามารถให้บริการได้ครบถ้วน

ในพัทยาทำไมไม่ติดต่อบริษัทในเครือของเราล่ะ http://www.anglosiamlegal.com

โพสต์ล่าสุด
การโอนทรัพย์สินในประเทศไทย
โพสต์หมวดหมู่

แบบฟอร์มสอบถาม

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้วเราจะดำเนินการ
ติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด!

ตัวอย่างแบบเลื่อนลง

  กำหนดเวลาการนัดหมาย
  หรือ