คว้าช่วงเวลา: เหตุใดจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเปิดบริษัทจำกัดในไทย

จดทะเบียนบริษัทไทยจำกัด

คว้าช่วงเวลา: เหตุใดจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเปิดบริษัทจำกัดในไทย

คว้าช่วงเวลา: เหตุใดจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเปิดบริษัทจำกัดในไทย

เศรษฐกิจที่มีชีวิตชีวาของประเทศไทย ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และวัฒนธรรมที่เป็นมิตรได้ดึงดูดการลงทุนระหว่างประเทศมายาวนาน แต่ด้วยความเจริญรุ่งเรืองในกิจกรรมเชิงพาณิชย์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สนับสนุน ไม่มีเวลาใดที่ดีไปกว่าตอนนี้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัดของไทยและควบคุมศักยภาพของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เจริญรุ่งเรืองแห่งนี้

ทนายความอีสาน: คู่มือการก่อตั้งบริษัทไทยที่คุณวางใจได้

ที่อีสาน ลอว์เยอร์ส ทีมทนายความเชิงพาณิชย์ที่มีประสบการณ์ของเรา ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยประสบการณ์กว่า 15 ปีในการก่อตั้งบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2550 สามารถแนะนำคุณตลอดกระบวนการได้อย่างราบรื่น เราเข้าใจความซับซ้อนของกฎหมายไทยและรับรองว่าผลประโยชน์ของคุณในฐานะชาวต่างชาติได้รับการคุ้มครอง ทีมงานที่พูดได้หลายภาษาของเราพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย และเรามีทีมนักบัญชีภายในที่จะให้การสนับสนุนที่ครอบคลุม

ทำไมต้องรวมตอนนี้?

 • เศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง: ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโต โดยมอบโอกาสมากมายจากภาคส่วนต่างๆ
 • บรรยากาศทางธุรกิจที่ดี: รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแข็งขันด้วยกฎระเบียบที่คล่องตัวและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่น่าดึงดูด
 • ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์: ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของภูมิภาคได้

กระบวนการรวมตัวทำได้ง่าย

การจัดตั้งบริษัทจำกัดของไทยนั้นมีหลายขั้นตอน ซึ่งทั้งหมดจะได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยทนายความที่มีประสบการณ์ของเรา:

 • การจองชื่อบริษัท: เราจะช่วยคุณรักษาชื่อบริษัทของคุณให้มีเอกลักษณ์และเหมาะสม
 • การจัดทำเอกสารประกอบวิชาชีพให้เสร็จสิ้น: ทนายความมืออาชีพและมีประสบการณ์ของเราจะร่างและส่งเอกสารการจัดตั้งบริษัทของคุณไปยัง DBD กรมพัฒนาธุรกิจธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่
 • การร่างหนังสือบริคณห์สนธิ (MOA): ทนายความของเราจะร่าง MOA ที่ครอบคลุมโดยสรุปโครงสร้าง วัตถุประสงค์ และข้อตกลงผู้ถือหุ้นของบริษัท
 • การร่างข้อบังคับของบริษัท (AOA): เราจะสร้าง AOA ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการกำกับดูแลภายในของบริษัท
 • จดทะเบียนบริษัทกับ DBD: เราจะดำเนินการเรื่องการลงทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
 • การเปิดบัญชีธนาคาร: เราจะแนะนำคุณในการเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน
 • การออกแบบและผลิตแสตมป์โลโก้บริษัท: ในส่วนหนึ่งของบริการของเรา เราจะออกแบบและผลิตตราประทับโลโก้บริษัทคุณภาพสูงเพื่อให้คุณใช้กับเอกสารอย่างเป็นทางการ
 • เอกสารการจดทะเบียน: เมื่อเปิดบริษัทได้สำเร็จ คุณจะได้รับเอกสารการจดทะเบียนครบชุดที่แปลเป็นภาษาไทยและอังกฤษไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ถือหุ้น กรรมการ และประเภทธุรกิจ

 • ผู้ถือหุ้น: ขั้นต่ำของ ผู้ถือหุ้นสองคน จำเป็นต้องมีโดยอนุญาตให้มีบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติรวมกันได้
 • กรรมการ: จำเป็นต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน โดยอาจเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศก็ได้
 • ประเภทธุรกิจ: สามารถรวมธุรกิจได้หลากหลาย โดยมีข้อจำกัดบางประการในบางภาคส่วนที่ต้องการการเป็นเจ้าของโดยส่วนใหญ่ของคนไทย ทีมงานของเราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

ประโยชน์ของการจดทะเบียน

 • ความรับผิดจำกัด: ความรับผิดของผู้ถือหุ้นนั้นจำกัดอยู่ที่การลงทุนในบริษัทเท่านั้น
 • ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า: การรวมตัวกันช่วยลดความยุ่งยากในการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าสำหรับกรรมการและพนักงานชาวต่างชาติ ต่อไปนี้คือรายละเอียดเงินทุนขั้นต่ำตามทฤษฎีที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัทเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ:
  • สมรสกับบุคคลสัญชาติไทย: หากคุณแต่งงานกับพลเมืองไทย ทุนตามทฤษฎีขั้นต่ำที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัทและรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงานคือ 1 ล้านบาท- นอกจากนี้ คุณจะต้องจ้างพนักงานชาวไทยอย่างน้อยสองคน
  • ไม่ได้สมรสกับบุคคลสัญชาติไทย: หากคุณไม่ได้แต่งงานกับพลเมืองไทย ทุนตามทฤษฎีขั้นต่ำที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัทและรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงานจะกระโดดไปที่ 2ล้านบาท- คุณจะต้องจ้างพนักงานชาวไทยอย่างน้อยสี่คน
 • ข้อดีด้านภาษี: ประเทศไทยมีโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สามารถแข่งขันได้ ต่อไปนี้คือรายละเอียดอัตราภาษี:
  • กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท: 0% ภาษี (ไม่มีภาษี)
  • กำไรสุทธิระหว่าง 300,000 บาท ถึง 3,000,000 บาท: ภาษี 15%
  • กำไรสุทธิเกิน 3,000,000 บาท: ภาษี 30% (บันทึก: เราขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อขอคำแนะนำโดยละเอียดว่าธุรกิจของคุณจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายภาษีของไทยและการยกเว้นที่อาจเกิดขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างไร)

กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายหลักที่ควบคุมการจัดตั้งบริษัทคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย (มาตรา 1097 ถึง 1128) ทนายความของเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักปฏิบัตินี้ และรับรองว่าบริษัทของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมด นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBA) ยังมีบทบาทในการควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทต่างชาติที่เป็นเจ้าของในประเทศไทย

ประเด็นสำคัญที่ต้องจำ

 ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองพร้อมโอกาสในการลงทุนมากมาย

 รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแข็งขัน

 ทีมงานที่มีประสบการณ์ของอีสาน ลอว์เยอร์ จะแนะนำคุณตลอดทุกขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัท

 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ความรับผิดจำกัด การสนับสนุนด้านวีซ่า และข้อได้เปรียบด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้น

 เรามีตราประทับโลโก้บริษัทและเอกสารการจดทะเบียนบริษัทฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

พร้อมที่จะคว้าโอกาสแล้วหรือยัง?

ติดต่อทนายความอีสานวันนี้!

https://isaanlawyers.com/contact-us/

ให้ความเชี่ยวชาญของเราปูทางสู่ความสำเร็จทางธุรกิจของคุณในประเทศไทย

ที่พัทยา ทำไมไม่ลองส่งเสียงเชียร์บริษัทในเครือของเราบ้างล่ะ http://www.anglosiamlegal.com

โพสต์ล่าสุด
การโอนทรัพย์สินในประเทศไทย
โพสต์หมวดหมู่

แบบฟอร์มสอบถาม

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้วเราจะดำเนินการ
ติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด!

ตัวอย่างแบบเลื่อนลง

  กำหนดเวลาการนัดหมาย
  หรือ